مغزتونو پرورش بدهید

پرورش مغز !

شطرنج هر دو طرف مغز را پرورش می دهد، از آلزایمر جلوگیری می کند و خلاقیت را افزایش می دهد..