خوراکی های مفید زمستونی رو میشناسید ؟

در فصل پاییز مصرف گوشت گوسفند و تنقلاتی مانند مویز، انجیر و میوه هایی چون انار و انگور برای رفع غلظت خون مفید هستند
👈همچنین مصرف انار موجب ایجاد خون صاف و سالم میشود.