جلوگیری از سرما خوردگی در پاییز

جلوگیری از سرما خوردگی در پاییز
👈از ترکیباتی که حرارت بدن را تا حدی تعدیل کند و مانع از سردی شود استفاده کنید شیره انگور به میزان یک تا دو ق غ قبل از خواب توصیه می‌شود‌..