اگر مجبور به رانندگی در شب هستید یک لیموترش همراه داشته باشید…

اگر مجبور به رانندگی در شب هستید یک لیموترش همراه داشته باشید🍋
مکیدن لیموترش با فعال کردن حس چشایی، اعصاب شما را تحریک کرده و خواب آلودگی را از بین می‌برد