از انواع سیب ها چی میدونید ؟

✔️تنوع رنگ های مختلف سیب :
💚سیب سبز : ضدعفونی کننده
❤️سیب قرمز : محرک و اشتهاآور
💛سیب زرد : تصفیه کننده کبد و روده

نیم ساعت قبل از ناهار و شام ۱عدد سیب وپس از ۱۵ دقیقه ۱لیوان آب بخورید
👈اشتهای شما کم شده وحجم معده بامواد مغذی پرمیشود و باعث لاغری شمامیگردد..
همچنین مصرف روزانه یک عدد سیب تأثیر زیادی در کنترل چربی خون دارد.

راز کنترل چربی خون توسط سیب در پوست آن و فیبری به نام پکتین و پولیفنول ها نهفته است..