این بار آیرست در بام لند تهران

از هم اکنون  آیرست در  ساحل آرامش بخش  دریاچه خلیج فارس تهران در مرکز خرید بام لند  پذیرای شما هم وطنان عزیز میباشد .

آدرس: تهران.انتهای اتوبان همت غرب.دریاچه خلیج فارس.مرکزخرید بام لند .سالن B.

تلفن تماس : 09129401844