مشخصات محصول

SL-C30A

کد محصول 1070
وزن -
ابعاد نامعلوم
Color -
1 -
1 -
آموزش -
1 -
ارسال -
تحمل وزن -
تعداد در هر ست -
تعداد کیسه هوا -
تنظیم تکیه گاه -
تنظیم زاویه -
تنظیم زمان -
جای گیری صفر -
جنس -
جنس پایه -
حمل و نقل -
زاویه ماساژ -
سایز -
کشش مفاصل -
1 -
کیسه هوا ساق پا -
ماساژ کیسه هوایی -
گرمکن -
گرمکن کمر -
گوی ماساژ -
لوازم جانبی -
برنامه اشعه مادون قرمز -
تعداد ماساژ اتوماتیک -
ماساژ بازو -
ماساژ پهلو -
ماساژ دست -
ماساژ نشیمنگاه -
مرکز ثقل صفر -
مغناطیس درمانی قسمت پا -
1 -
قابلیت انجام ماساژ با موزیک -
نوع ماساژ -
نوع ماساژ کف پا -
وزن دستگاه -
ویژگی ها -