فواید ماساژ درمانی

بدن بدون غذا می‌تواند تا مدتی زنده بماند اما فقدان اکسیژن حتی به مدت چند دقیقه باعث مرگ می‌شود.
ماساژ درمانی همراه با تنفس عمیق برای سلامت انسان فوق العاده مفید خواهد بود، ترکیب این دو حرکت با یکدیگر سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند و فشار خون را در حد اعتدال نگه می‌دارد.